kilda_crema_limon_fresa_larbre_teichenne_espana_menu-brand-1

CONDICIONS GENERALS D’US Y CONTRATACIÓ

TITULARITAT DEL PORTAL
D’acord amb l’establert en la llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:
• Titular: TEICHENNÉ SA (en endavant, Teichenné)
• Domicili: Ctra. N-340, Km. 1194,80, Bellvei (Tarragona)
• Contacte: teichenne@teichenne.com
• Telèfon d’Atenció al Client: 977168701
El domicili a efectes de reclamacions correspondrà amb l’indicat com domicili social de l’empresa.
Teichenné, és una societat anònima amb C.I.F. A08097180, inscrita al Registre Mercantil de inscripció 1ª de Barcelona, Tom 936, Foli 62, H.B. 4761. És titular del portal https://www.kildacreams.com (en endavant el portal, el web o la botiga indistintament) i el posa a disposició dels usuaris d’Internet, per tal de permetre l’adquisició dels productes comercialitzats per la companyia i / o de tercers si és el cas.

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades recollides a través de la web, o dels mecanismes indicats en ella, seran incorporades en els fitxers titularitat de Teichenné SA. Podeu consultar la Llei de Privacitat en www.kildacreams.com/politica-de-privacidad/
Tractament de les dades
Les seves dades s’utilitzaran per:
• Perfeccionar, complir i controlar el correcte compliment del contracte i de les obligacions legals de Teichenné.
• Gestió del compte d’usuari, l’accés i les accions que es realitzin com a usuari registrat.
• Enviar-newsletters/butlletins de notícies i informació, podent donar-se de baixa en qualsevol moment, bé a través del propi mail on s’habilitarà una adreça electrònica o entrant a “El meu compte” si ja és usuari registrat.
• Enviar-li comunicacions promocionals sobre els productes de Teichenné que tinguin a veure amb la seva compra o en cas que així ens ho hagi sol·licitat, de qualsevol altre producte o oferta comercial.
Les dades requerides a través dels formularis o registres que tinguin un asterisc (*) són obligatoris i sense ells no podran realitzar-se les gestions sol·licitades per l’usuari.
Comunicacions comercials, promocionals y newsletters
• Contingut de les comunicacions: Teichenné podrà enviar comunicacions promocionals relacionades amb els productes disponibles a la nostra web, mai ho farà de tercers llevat que l’informi prèviament i amb el seu consentiment.
• Mitjans: Teichenné li enviarà aquestes comunicacions per qualsevol mitjà (correu postal, telefònic, correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic).
En relació a les comunicacions promocionals per mitjans electrònics, l’informarem en cadascuna de les mateixes, com donar-se de baixa d’una forma gratuïta i senzilla. Atendrem la seva sol·licitud tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, dins el termini legal establert.
Modificació de les dades i/o baixes
Podrà contactar amb nosaltres a TEICHENNÉ SA, Ctra. N-340, km. 1.194,80, Bellvei (Tarragona), indicant en l’assumpte – “RGPD” – per a qualsevol qüestió relacionada amb les seves dades personals- i podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició en qualsevol moment (sense perjudici del procediment específic per a les comunicacions promocionals amb finalitats publicitàries per mitjans electrònics).
Dades de tercers
Abans que ens faciliti qualsevol dada de tercers, ha de haver-li informat i haver obtingut el seu consentiment d’acord amb la nostra política de privacitat.
Teichenné no pren cap decisió en relació a aquest enviament i només seguirà les seves instruccions. L’enviament serà immediat, pel que no serà possible la posterior correcció de la direcció esmentada. Ha de saber que les mesures de seguretat dels nostres sistemes per a la prestació d’aquest servei són de nivell bàsic.
No farem servir ni facilitarem les dades revelades per vostè per cap altre propòsit diferent a la transmissió del seu missatge i, un cop finalitzat aquest enviament sol·licitat per vostè, no guardarem aquestes dades ni cap informació, llevat que la llei així ho estableixi.

ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS I CONTRATACIÓ DE LA WEB
2. A continuació, s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i / o serveis a través del lloc web kildacreams.com propietat de Teichenné (en endavant el prestador). L’acceptació de el present document comporta que l’usuari:
a. Ha llegit, entén i compren lo exposat en aquesta web.
b. Que es una persona amb capacitat suficient per contractar.
c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
3. Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web kildacreams.com
4. Les presents condicions generals d’Ús i Contractació de la pàgina web de Teichenné, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, tenen com a finalitat posar a disposició de l’usuari informació necessària i regular les relacions comercials que sorgeixin entre Teichenné i els usuaris de la web. Tant la navegació, com el registre, la utilització i / o l’adquisició de qualsevol dels productes de la web, suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús i Contractació que, si escau, regeixin l’adquisició dels béns i / o la prestació dels serveis, així com, si s’escau, de les condicions particulars si n’hi haguessin.
Teichenné podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals d’Ús i Contractació i les condicions particulars mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la web perquè puguin ser conegudes pels Usuaris. Aquesta modificació no afecta els béns o promocions que van ser adquirits per l’Usuari prèviament a la modificació.
2. Galetes (Cookies): Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat d’ajustar les nostres ofertes a les necessitats dels usuaris. Si vostè ho desitja pot ajustar la configuració del seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació, i també la nostra Política de Cookies.
Aconsellem al Usuari llegir amb deteniment les present condicions.

DEFINICIONS
Teichenné: Teichenné SA. Prestador de serveis de la societat de la informació de conformitat amb la LSSICE y titular de la web Kildacreams.com
Usuari: Persona que accedeixi a la pàgina web Kildacreams.com, ja sigui directament o mitjançant altres pàgines o llocs web, y es registri amb la fi d’adquirir productes com a consumidor final.
Condicions Generals de Contractació (CGC): son las presents condicions generals de contractació que regulen la relació contractual entre Teichenné y el Usuari.

IDENTITAT DE LES PARTS
D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’usuari és Teichenné amb domicili social Ctra. N-340, km. 1.194,80, Bellvei (Tarragona).
I de l’altra l’usuari registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya.

REGISTRE D’USUARIS
L’Usuari, podrà registrar-se a la web, a l’apartat “Iniciar Sessió”. Per a això, haurà d’introduir les dades personals requerides com obligatòries. L’alta com a usuari de la botiga li proporcionarà accés a la web, a l’adquisició de productes i de la recepció de butlletins informatius (Newsletter) amb informació de la companyia i dels seus productes.
L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat. L’usuari té responsabilitat plena del seu ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a prestador.
L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com, expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta la compra durant el procés de contractació.
La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un producte o servei concret.
Aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda. L’eficàcia d’aquest contracte opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància de l’Usuari, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s’especificaran, tot això de conformitat amb el que preveu l’art. 1.255 de el Codi Civil que recull el principi de l’autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants.

TERRITORI
Teichenné opera a través del lloc web en territori espanyol entenent-se per aquest exclusivament la Península i Balears, excloent-se: Illes Canàries, Ceuta i Melilla. D’ara endavant, s’entendrà aquest àmbit geogràfic com “el Territori”. Teichenné únicament realitza enviaments i distribueix els productes en el Territori. La utilització d’aquesta web, així com qualsevol compra realitzada en el mateix es considera efectuada a Espanya, i per tant subjecta a les lleis i normes espanyoles vigents. Teichenné no accepta ni lliura comandes fora del Territori esmentat.
Tot l’anterior s’indica sense perjudici que properament puguem oferir aquests serveis en els àmbits exclosos, en el cas s’anunciarà amb antelació en aquesta web.

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTES
Les descripcions dels productes oferts en el portal es realitzen en base al catàleg de productes de Teichenné.
Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als productes, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web tenen per objecte aportar la major informació, no obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, no tenen caràcter exhaustiu.
Cal advertir l’usuari que en alguns casos les imatges ofertes amb la descripció del producte poden no coincidir exactament, en aquests casos prevaldrà sempre la descripció del producte que es fa a la fitxa de compra. Aquests casos, seran excepcionals ja que la intenció de Teichenné és oferir sempre una imatge fidel del producte ofert.
Així mateix, per garantir informació més completa també li indicarem l’existència o no d’estoc del producte el més aviat possible. En el cas en què el producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la compra, Teichenné informarà l’Usuari de l’anul·lació total o, si s’escau, parcial de la comanda i de la devolució del import si escau.

PREU
El preu de cada producte serà el que s’estipuli en cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d’error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, pot produir-se algun error. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes que vostè ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en aquesta suspensió) els possibles canvis no afectaran les comandes dels que ja li haguem enviat una confirmació d’enviament / Comanda.
Els preus que s’indiquen de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i en tot cas s’expressaran en la moneda euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit. El preu del producte, els impostos aplicables i les despeses d’enviament apareixeran desglossats en el moment de la compra, perquè l’usuari pugui saber exactament amb quina es correspon cada un.
Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web, i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase de la mateixa. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar amb atenció al client de Teichenné a través del correu electrònic info@kildacreams.com o al telèfon d’Atenció al Client 977.168.701.
Teichenné es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor en el moment de la compra, excepte error tipogràfic evident.

OFERTA Y ACEPTACIÓ
El procediment de contractació i la informació precontractual està en castellà i aquest idioma serà l’utilitzat per dur a terme la contractació. En cas que es pugui dur a terme en un altre idioma serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.
Procediment de contractació
L’usuari per accedir als productes oferts pel prestador i realitzar una compra a través de la web, haurà de donar-se d’alta mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.
Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:
Un cop hagi fet la seva selecció de productes, afegint-los a la cistella, el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. De forma més detallada s’indica a continuació:
5. Feu clic al botó “Cistella” a la part superior dreta de la pàgina.
6. Feu clic al botó “Comprar”. En aquesta pantalla podrà veure el resum de la cistella amb els productes seleccionats, preu, impostos, despeses d’enviament (si procedeixen) i / o assegurances si és el cas. Podrà eliminar qualsevol producte si ho desitja donant-li a l’opció d’eliminar.
7. Si està d’acord amb els productes seleccionats, feu clic al botó “Comprar i procedir al pagament” i ompliu la informació de facturació, les dades d’enviament i el mitjà de pagament. En aquesta pantalla haurà de validar i acceptar aquestes Condicions Generals de Contractació que són les que regiran la contractació realitzada.
8. Introduïdes les dades requerides del seu mitjà de pagament triat, feu clic a “Finalitzar comanda”, introdueixi les dades de la seva targeta i la seva compra estarà finalitzada.

MITJANS DE PAGAMENT
Els mitjans de pagament oferts son el indicats a la pròpia web en el procés de pagament:
– Tarjeta bancaria
Si el seu mitjà de pagament és la targeta bancària, al fer clic a “Comprar i procedir al pagament” vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.
Teichenné enviarà al correu electrònic de l’usuari, en el termini de les vint hores (24 hores) següents a la recepció de la formalització de la comanda, un correu electrònic de justificant de recepció i confirmació de la compra realitzada. La comanda de productes i, per tant, el contracte s’entendrà formalitzat i perfeccionat en el moment de recepció del pagament del preu per part de Teichenné.

PAGAMENT DEL PRODUCTES
El pagament del preu i les despeses d’enviament dels productes adquirits a través de la web es realitza en el moment de la compra i Teichenné li enviarà un mail de confirmació de la compra realitzada.
L’Usuari haurà de notificar a Teichenné, a través del correu electrònic o per telèfon, de qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres a la web, en el menor termini de temps possible, amb l’objecte que Teichenné pugui realitzar les gestions que consideri oportunes.
Així mateix, Teichenné manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat per l’Usuari, excepte les estrictament necessàries per a la gestió del pagament. Únicament l’entitat financera corresponent processadora del pagament té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments. Un cop finalitzat el procés de compra, es genera un document electrònic en què es formalitza el contracte i que l’usuari podrà imprimir.
Teichenné es reserva el dret de cancel·lar comandes en els casos i d’acord amb els termes i condicions assenyalats en l’apartat de “Pagament dels Productes” de les presents Condicions d’Ús i Contractació.
Factura
Teichenné emetrà factura física que remetrà al correu electrònic de l’Usuari, si aquest així ho demana.
La factura s’emetrà a nom de la persona que realitza la comanda, de manera que l’Usuari ha de assegurar-se de consignar les dades correctes i complets de comprador. No seran possibles canvis posteriors.
Teichenné adverteix que, per preservar la confidencialitat de les dades, únicament s’emetran duplicats de factura a titular del contracte. No s’emetran duplicats a tercers. Teichenné no enviarà duplicats de factura per fax o per correu.

LLOC I PLAÇ D’ENTREGA
3. Lloc d’entrega
Teichenné es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en la direcció indicada per l’Usuari i que, en tot cas, haurà d’estar compresa dins el Territori. Per tal d’optimitzar el procés de lliurament, l’adreça que indiqui l’Usuari ha de ser una adreça en la qual pugui realitzar el lliurament dins de l’horari laboral habitual.
Si en el moment del lliurament del producte a l’adreça indicada, l’Usuari es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega. Si, transcorreguts quinze dies (15 dies) des de la data de l’avís, l’Usuari no s’ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els productes seran retornats als magatzems de Teichenné i l’Usuari s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associades (si escau).
De tal manera, Teichenné no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència de l’interessat, en aquests casos.
4. Termini d’entrega
El termini màxim per al lliurament de productes, llevat que es produeixin circumstàncies de força major, és de quaranta-vuit (48) hores en dies laborables des que es faci efectiu el pagament d’acord amb el medi triat. Tot això sense perjudici que hi hagi causes de força major o quan per qualsevol circumstància aliena a Teichenné no pugui realitzar-se el lliurament, en aquest cas es notificarà el més aviat possible a l’usuari.
Teichenné no realitza lliurament de productes els dissabtes, diumenges, festius nacionals, autonòmics i locals.
El lliurament es considera efectuat a partir de el moment en el qual el producte ha estat posat a disposició de l’Usuari en el lloc de lliurament indicat pel mateix.
El risc dels productes (entre d’altres, la pèrdua, menyscabament o robatori) es transmetrà a l’Usuari a partir del moment en què el producte/s s’hagi posat a disposició de l’Usuari de conformitat amb el que estableixen aquestes Condicions.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES
e) Dret de desistiment
L’Usuari disposarà d’un termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció del producte per desistir de la compra. Les despeses d’enviament derivades de la devolució aniran a càrrec de l’usuari/comprador.
Un cop finalitzat el termini de14 dies, Teichenné no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes. Es considera complert el termini si s’efectua la devolució abans que hagi conclòs aquest termini.
L’Usuari no tindrà dret a desistir de la compra en els casos que estableix la normativa aplicable. Especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitador, no podrà tornar: (i) Qualsevol producte precintat que no siguin apte per ser retornat per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagi estat desprecintat després del lliurament, (ii) Productes realitzats d’acord amb les especificacions de l’Usuari o clarament personificats; (Iii) Productes usats, o (iv) Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

En el supòsit de desistir de la compra d’un producte, s’han de complir els següents requisits:
4) El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris, embalatge i etiquetatge original. Si està precintat o tancat, ha de mantenir-se el dispositiu d’obertura intacte.
5) La devolució a Teichenné s’ha de fer utilitzant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.
6) S’ha d’incloure una còpia del justificant de compra i de l’albarà de lliurament dels productes dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

f) Com ha de procedir per a la devolució?
4. Envieu-nos el formulari de devolució emplenat que es pot descarregar des d’aquí a la següent adreça: Ctra. N-340, km. 1.194,80, Bellvei (Tarragona), per web a kildacreams.com / formulari-de-devolució o per mail a info@kildacreams.com per informar-nos de la seva devolució i li donarem les instruccions oportunes.
5. Vostè haurà retornar directament els béns a la direcció Ctra. N-340, km. 1.194,80, Bellvei (Tarragona), sense cap demora, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui el desistiment.
6. Si té algun dubte sobre el procés de devolució, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic de contacte info@kildacreams.com o al telèfon d’Atenció al Client 977168701.

g) Reemborsament del preu dels productes
Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment de “Devolucions” i s’hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals o els que hagi indicat Teichenné si és el cas, aquest reemborsarà el preu abonat per l’Usuari corresponent als productes retornats, deduïdes les despeses d’enviament que es van motivar per la devolució.
L’Usuari no tindrà dret a el reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats o no s’hagin complert els requisits establerts en aquestes condicions generals.
Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc a reemborsaments parcial del preu parcials.
Teichenné gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l’Usuari per a l’adquisició dels productes.

Teichenné podrà retenir el reemborsament del preu fins haver rebut els béns en els seus magatzems.
h) Devolució de productes defectuosos
Sense perjudici del que estableix aquest apartat i de qualsevol altre dret que li pogués correspondre, l’Usuari tindrà dret a el reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari i les despeses de enviament corresponents.

En aquests supòsits, la devolució a Teichenné dels productes s’ha de fer per part de l’Usuari mitjançant el procediment establert per Teichenné, si bé l’Usuari no s’haurà de fer càrrec dels costos de devolució d’aquests productes.
Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert per Teichenné i s’hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, Teichenné reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzat per l’Usuari , d’acord amb el que estableix l’apartat C.

GARANTIES APLICABLES
L’Usuari podrà exercitar la garantia d’un producte segons la normativa vigent sobre garantia dels productes de consum, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. En cas de dubte, l’Usuari es pot posar en contacte amb Teichenné.
Per fer ús de la garantia, és imprescindible la conservació del justificant de compra i l’albarà de lliurament dels productes.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L’Usuari reconeix i accepta no realitzar cap activitat que vagi en contra (a títol enunciatiu i no limitatiu) de l’autor, marca registrada, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font, drets de propietat intel·lectual, ni sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web, ja que són de Teichenné o de tercers.
La informació pública continguda en la pàgina web de Teichenné referida tant a la companyia Teichenné com a les marques, productes, logotips, etc. de tercers es troben protegides per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual i industrial, de manera que no s’autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització per l’Usuari alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual, llevat que comptin amb el consentiment exprés de Teichenné, o del tercer titular.

VIRUS, PIRATERIA Y ALTRES ATACS INFORMÀTICS
L’Usuari s’obliga a no fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada, ordinadors o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.
L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades com a delicte o infracció per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a fer servir aquesta pàgina web.
No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que la mateixa pugui redireccionar.
Teichenné no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ
Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola.
En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de la compra de productes a través del web i/o de les presents Condicions Generals i per a la resolució de qualsevol conflicte, les parts acorden sotmetre’s als Tribunals de Barcelona, llevat que per dret correspongui el fur al domicili de l’Usuari.